top of page
İkinci Dereceden 100 Farklı Türev: Projeler

İkinci Dereceden 100 Farklı Türev
Bir görsel sanat eseri izleyicisinin izlediği işe dair kişisel deneyimini ikinci dereceden türev olarak belirttiğim projede bu türevin çeşitliliğini ve öznelliğini bilimsel bir kanıt kaygısı gütmeden görsel olarak ifade etmeyi amaçladım. İşe dair görsel yaklaşımlar elde edebilmek için ise taklit ya da yeniden canlandırma denilebilecek bir yönteme başvurdum. Bu sebeple incelenen işin hem kolayca taklit edilebilir olması hem de yaklaşımların farklılıklarını ortaya çıkarabilecek nitelikte olmasına özen gösterdim. 

Süreç
18-23 yaş arası iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan 100 katılımcıdan çalıştığım bir baskı resmi inceleyip resimdeki figürü birebir taklit etmelerini istedim. Her katılımcı, figürle aynı pozu verdiğini onayladığında aynı koşullar altında (ışık, kadraj) fotoğraflarını çektim. 
Çalışma süresince katılımcıların kendilerine gösterilen resmi inceleme süresi, algılama biçimleri, fiziksel farklılıkları ve el hareketlerini yönlendirme becerileri gibi nedenlerin çeşitliliğe ve özgünlüğe katkı sağladığı izlenimini edindim. Bir “artwork” üzerine elde edilen 100 farklı yaklaşım, nedenlere ve bu nedenlerin çeşitliliğine dair ipuçları verirken yeni yaklaşımlar için yeni sorular ortaya çıkardı.


Kasım 2019

İkinci Dereceden 100 Farklı Türev: Metin
bottom of page