İkinci Dereceden 100 Farklı Türev

Bir görsel sanat eseri izleyicisinin izlediği işe dair kişisel deneyimini ikinci dereceden türev olarak belirttiğim projenin amacı bu türevin çeşitliliğini ve öznelliğini görsel olarak ifade etmektir.

Süreç
18-23 yaş arası iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan 100 katılımcıdan daha önce yaptığım baskı resmi inceleyip resimdeki figürle aynı pozu vermelerini istedim. Her katılımcı, figürle aynı pozu verdiğini onayladığında aynı koşullar altında (ışık, kadraj) fotoğraflarını çektim. Böylece katılımcıların hepsi aynı resim üzerinden kendi üretimlerini oluşturmuş oldu.
Çalışma süresince katılımcıların kendilerine gösterilen resmi inceleme süresi, algılama biçimleri, fiziksel farklılıkları ve el hareketlerini yönlendirme becerileri gibi nedenlerin yeniden üretimlerin çeşitliliğine ve özgünlüğüne katkı sağladığı izlenimini edindim. Bir “artwork” üzerine elde edilen 100 farklı yaklaşım, nedenlere ve bu nedenlerin çeşitliliğine dair ipuçları verirken yeni yaklaşımlar için yeni sorular ortaya çıkardı.


Kasım 2019